Applicatieontwikkelingen

De ERP-markt heeft de laatste jaren ook een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. De marktleiders zijn dominanter geworden (Oracle / SAP). Om de life-cycle van deze systemen te verlengen zijn er diverse aanvullende marktspecifieke applicaties ontwikkeld, waarbij het basis transactieverwerkende systeem niet werd aangepast. De complexiteit en de kosten van deze totaaloplossingen zijn hierdoor echter sterk toegenomen.

Het merendeel van de huidige meer traditionele ERP-systemen zijn ontwikkeld met de techniek van de jaren ‘80 / ’90. Kenmerkend zijn ‘on-premise’ installatie met een client-/server-architectuur en een gebruikersinterface die veelal gebaseerd is op Windows 95. De eerdergenoemde technologie ontwikkelingen vragen naar onze mening om een fundamentele verandering, waarbij de wijze waarop geintegreerde ERP applicaties gebouwd, geimplementeerd en beheerd worden principieel anders moet worden vormgegeven.

cloud-computingZo zal een juiste toepassing van het cloud paradigma op geintegreerde zakelijke ERP systemen de kosten van deze systemen substantieel kunnen verlagen. Daarnaast zal de innovatiesnelheid sterk toenemen doordat slechts één versie van de applicatie – met meerdere configuraties – door alle klanten wordt gebruikt (‘single code base’). Dit betekent dat met name kleinere bedrijven, die zich vanwege de grote kosten en complexe implementaties in het verleden geen geavanceerd ERP systeem konden veroorloven, nu tegen relatief geringe kosten geïntegreerde zakelijke systemen kunnen inzetten om hun integrale bedrijfsprocessen te automatiseren. Hierdoor ontstaat naar verwachting een nieuwe markt van kleine en middelgrote ondernemingen die geïntegreerde cloudgebaseerde ERP oplossingen zullen gaan toepassen. Daarnaast zal in de komende jaren naar verwachting een grote vervangingsmarkt ontstaan van wat grotere ondernemingen die in het verleden traditionele ERP systemen hebben aangeschaft, daar maatwerk op hebben verricht en mede door technologische innovaties en de noodzaak tot het doorvoeren van kostenreducties het applicatielandschap willen vernieuwen. Dit betekent dat naast een sterke groeipotentie in het MKB-segment er ook een sterke groeiverwachting is in het marktsegment van de wat grotere bedrijven als vervanging van bestaande systemen.

De hiervoor geschetste ontwikkelingen worden versterkt door het volwassen worden van cloud technologie en data centers, waardoor ook ‘missie kritische’ applicaties, zoals ERP applicaties, schaalbaar en ook betrouwbaar zijn. Moderne technieken, zoals fault tolerantie, clustering en failover, die voorheen alleen bij zware missie kritische systemen werden toegepast, zijn nu ook standaard beschikbaar in cloud gebaseerde systemen.

Het uitgangspunt bij een cloud-gebaseerde applicatie is een ‘single code base’ en een ‘multi-tenant’ architectuur. Dit betekent dat alle klanten met dezelfde applicatie werken. Dit heeft als belangrijk voordeel dat niet alleen productvernieuwingen maar ook productverbeteringen snel en ook voor iedereen beschikbaar zijn. Bij een cloud-gebaseerde applicatie is maatwerk in principe uitgesloten. Om bij complexe applicaties, zoals ERP applicaties, klanten toch de nodige flexibiliteit te kunnen bieden is het van groot belang dat de applicatie zodanig geconfigureerd kan worden dat deze aan de wensen van de klant voldoet. Naast het toepassen van configuratieparameters is hierbij ondermeer de toepassing van flexibele business processen (workflow) van belang.

Voor een nieuwe generatie business applicaties, die ontwikkeld zijn volgens het principe ‘Mobile first, Cloud first’, is business event management van groot belang. We zien daarbij een verschuiving van ‘pull’ naar ‘push’ geörienteerde systemen, waarbij de gebruiker bijvoorbeeld op zijn/haar smartphone automatisch een bericht krijgt zodra belangrijke gebeurtenissen, zoals een te late levering van een product, plaatsvinden en die de aandacht van de gebruiker vragen. Dit wordt ook wel ‘management by exception’ genoemd. Ook de integratie van ‘social features’ in de specifieke context van een business applicatie is een belangrijke ontwikkeling, waarbij een toenemende integratie plaatsvindt tussen de vooral in de consumentenmarkt veel toegepaste ‘social media apps’ en professionele business apps.

Uiteraard is het bieden van een goede ondersteuning voor het implementatietraject voor klanten van wezenlijk belang, zodat ook hier sterke kostenreducties gerealiseerd kunnen worden. Om onnodig lange (en dure!) implementatietrajecten te voorkomen moet het uitgangspunt zijn dat de gebruikersinterface zeer intuïtief is, waarbij de gebruiker op een natuurlijke wijze door de applicatie wordt geleid. Hier kunnen de mobiele apps voor smartphones als voorbeeld dienen! Verder kan gedacht worden aan ‘embedded learning’ systemen (actief) en/of e-learning systemen (passief). Bij ‘embedded learning’ systemen ‘denkt’ het systeem met de gebruiker mee en fungeert als zodanig als een ‘personal assistent’. Voorbeelden zijn het automatisch aanbieden van keuze-opties, bijvoorbeeld op basis van eerder gemaakte keuzes, zoals bij Google Search of Bing Search, of het uitvoeren van taken op basis van spraakcommando’s (denk aan Cortana voor Windows of Sisi voor Apple).

Belangrijke marktinitieven voor cloud-gebaseerde business applicaties zijn ondermeer: SAP Business by Design, Workday, Dreamforce en het Microsoft Cloud initiatief voor ERP systemen.

application-trends

Samengevat zien we de volgende applicatie trends in de markt:

  1. Een verschuiving van ‘on premise’ naar ‘cloud gebaseerde’ ERP oplossingen. Deze ontwikkeling is enkele jaren geleden begonnen bij CRM systemen (Salesforce, RightNow) en begint nu ook door te zetten voor ERP systemen.
  2. Mogelijkheid om de applicatie configuratie parameters aan te passen aan gewijzigde business requirements. Dit heeft zowel betrekking op het flexibel en ‘on demand’ in kunnen zetten van specifieke business apps als het aanpassen van de werking van de apps zelf.
  3. Verschuiving van embedded business logica naar business processen om meer flexibiliteit te realiseren.
  4. Goede ondersteuning van business event management, waardoor effectief gereageerd kan worden op uitzonderingen (management by exception gebaseerd op een event push mechanisme).
  5. Het betekenisvol kunnen toepassen van ‘social features’ in de specifieke context van een business app. Dit biedt ‘native social’ apps, vergelijkbaar met de Salesforce propositie op het gebied van CRM.