Introductie

Smartsoft richt zich op de ontwikkeling en de verkoop van een nieuwe generatie ERP systemen voor met name op klantenorder producerende bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB), waarbij oplossingen die in grotere ERP systemen al langer beschikbaar zijn ook beschikbaar gesteld worden aan kleinere bedrijven. Daarbij worden nieuwe technologische ontwikkelingen toegepast op basis van Microsoft technologie, met als kernwoorden: cloud technologie en touch gebaseerde devices.

windows8-azure

Het toepassen van cloud-technologie en het daaraan gekoppelde ‘app store’ concept heeft als belangrijk voordeel substantieel lagere IT-kosten, omdat het beheer en de upgrades van de software volledig automatisch worden uitgevoerd. Tevens leidt het ‘app store’ concept tot een belangrijke toename van flexibiliteit door een verdergaande modularisatie van software-applicaties. Daarnaast zal een touch gebaseerde gebruikersinterface leiden tot een sterke vereenvoudiging van de gebruikerservaring (‘consumerization’ van bedrijfsapplicaties).

Een andere belangrijke doelstelling van Smartsoft is  een betere logistieke ondersteuning van het primaire bedrijfsproces, met name in die situaties waar er in de integrale logistieke keten sprake is van een sterke (en toenemende) modularisatie van het productontwerp gekoppeld aan een belangrijke (en toenemende) invloed van klantenwensen op het voortbrengingsproces (ook wel ‘customized manufacturing’ genoemd). Daarbij is ook een goede ondersteuning van het ‘after sales’ proces van groot belang, met name als er sprake is van service en onderhoud van geleverde producten (ook wel ‘servitization’ genoemd). Smartsoft is gebaseerd op de kennis en ervaring die opgedaan is tijdens de ontwikkeling van de BaanERP applicaties. De Smartsoft oplossingen zijn gebaseerd op een fundamenteel nieuw ontwerp en gebaseerd op deze jarenlange logistieke ervaring.