Marktfocus

Om een product succesvol te ontwikkelen en te vermarkten is focus en de keuze van de juiste product/markt-combinatie van groot belang. Smartsoft richt zich primair op op klantenorder producerende bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB), met een Engineer to Order (ETO) en/of een Assemble to Order (ATO) problematiek, waarbij er diverse organisatievormen voor de uitvoering van het productieproces kunnen zijn, variërend van een flow-shop tot een klassieke job-shop productie-typologie.

target-market-1 Voor bedrijven die zich kenmerken door een combinatie van een Engineer to Order en Assemble to Order problematiek zijn er voor MKB-bedrijven op dit moment géén of slechts beperkte oplossingen beschikbaar. Hoewel verschillende applicaties vaak wel beschikken over een projecten module voor kostprijscalculatie, is een goede ondersteuning van de Engineer to Order en de Assemble to Order problematiek, inclusief een goed geïntegreerde productconfigurator, vaak niet of nauwelijks aanwezig. De ondersteuning van een logistiek proces voor de productie en levering van een product waarbij de klant de specificatie of configuratie bepaalt, vraagt echter om een fundamenteel andere benadering in de planning en uitvoering van dit logistieke proces! Productvarianten, en attribuutsets, die geïntegreerd zijn in alle logistieke functies van het systeem, zijn daarbij van essentieel belang.

In het verleden is de logistieke vernieuwing binnen ERP systemen vaak beperkt geweest tot de introductie van het klantorder ontkoppelpunt (KOOP). Het Amerikaanse APICS framework vraagt echter om een verdergaande aanpak, waarbij materiaal- en capaciteitsplanning integraal moeten worden opgelost. Hierbij wordt de keuze voor een ordergerichte- of een planmatige aanpak mede bepaald door de tijdshorizon (korte, middellange en lange termijn). Door toepassing van geavanceerde plannings- en optimalisatietechnieken kan dan een betere afstemming tussen materiaal- en capaciteitsplanning op zowel korte als lange termijn gerealiseerd worden.

target-market-2

Samengevat betekent het voorgaande dat Smartsoft zich richt op de volgende doelgroep met de volgende karakteristieken:

  1. Type bedrijven: productiebedrijven met een Engineer to Order (ETO) en/of een Assemble to Order (ATO) typologie, al of niet met meerdere geografisch verspreide vestigingen (internationaal).
  2. Bedrijfsomvang (in aantal medewerkers): 5 – 100 medewerkers.
  3. Functionele gebieden: Smartsoft richt zich op de kern van de productie logistiek. Dat betekent dat de volgende functies worden ondersteund: Inkoop, Verkoop, Projectcalculatie en -beheer, Voorraadbeheer, Werkvoorbereiding, Planning, Productie en After Sales. Op dit moment voorzien we koppelingen op het gebied van CRM met Microsoft CRM of SalesForce; op het gebied van Finance ligt een koppeling met Microsoft Navision Finance, AccountView, Exact of Coda voor de hand.