Technologieontwikkelingen

In de laatste jaren hebben er belangrijke technologie ontwikkelingen plaatsgevonden:

  1. Opkomst van het Apple eco-systeem met als belangrijkste producten: iOS, iPad, iPhone en de iCloud infrastructuur, met name bedoeld voor de consumentenmarkt.
  2. Versterking van de Google positie als directe concurrent van Apple, door het succes van Android op mobiele en tablet devices.
  3. Het herontwerp van Microsoft Windows door de lancering van het touch gebaseerde Windows 10 OS gekoppeld aan een robuuste cloud infrastructuur, waarbij voor het eerst een eco-systeem beschikbaar is waarmee cloud gebaseerde applicaties onafhankelijk van de vormfactor/device type kunnen worden ontwikkeld. Dit is vooral van belang voor de zakelijke markt.

Een juiste toepassing van het cloud paradigma op geïntegreerde zakelijke informatiesystemen, zoals ERP aplicaties, zal de kosten van deze systemen substantieel kunnen verlagen. Daarnaast zal de innovatiesnelheid sterk toenemen doordat slechts één versie van de applicatie – met meerdere configuraties – door alle klanten wordt gebruikt (‘single code base’). Dit betekent dat met name kleinere bedrijven, die zich vanwege de grote kosten en complexe implementaties in het verleden geen geavanceerd informatiesysteem konden veroorloven, nu tegen relatief geringe kosten geïntegreerde zakelijke systemen kunnen inzetten om hun integrale bedrijfsprocessen te automatiseren.

technology-trends

De hiervoor geschetste ontwikkelingen worden versterkt door het volwassen worden van cloud technologie en data centers, waardoor ook ‘missie kritische’ applicaties, zoals ERP applicaties, schaalbaar en ook betrouwbaar zijn. Moderne technieken, zoals fault tolerantie, clustering en failover, die voorheen alleen bij zware missie kritische systemen werden toegepast, zijn nu ook standaard beschikbaar in cloud gebaseerde systemen.

Samengevat zien we de volgende technologie trends in de markt:

  1. De opkomst en ontwikkeling van cloud technologie en het beschikbaar komen van betrouwbare cloud gebaseerde infrastructuren. Belangrijke voorbeelden zijn Windows Azure, Force.com, Amazon S3.
  2. De toepassing van geavanceerde touch gebaseerde user interface technologieën, zoals ontwikkeld voor de consumentenmarkt (iPad, iPhone, xBox), die steeds meer als ‘commodity’ worden beschouwd en nu ook beschikbaar komen voor de zakelijke markt en de kenniswerker. Windows 8 is hierin een belangrijke ontwikkeling.
  3. De traditionele PC georiënteerde backoffice systemen worden steeds sterker geintegreerd met mobiele systemen. Dit betekent dat de kenniswerker meerdere device types kan gebruiken om zijn taken uit te voeren. We zien hierbij een verschuiving van het user interactie paradigma van toetsenbord/muis naar touch screens (vgl. iPhone, iPad).